Vår familjs släktsida

Hemsida  |  Nyheter  |  Foton  |  Text-dokument  |  Gravstenar  |  Rapporter  |  Efternamn
Sök
Förnamn:


Efternamn:Noteringar


Träffar 1 till 50 av 1,789

      1 2 3 4 5 ... 36» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1 1822 flyttar Ingar med sin familj till Tullstorp nr 7, Ängshög. Nilsdotter, Ingar (I3610)
 
2 1880 flyttat till Malmö Caroli Magnus Smek IX Larsdotter, Elna (I3870)
 
3 1880 flyttat till Malmö och flera flyttningar innom Malmö. Se modern. Bruhn, Olof Samuel* (I3873)
 
4 1880 flyttat till Malmö sedan flera flyttningar innom Malmö. Se modern. Bruhn, Emma* Olivia (I3875)
 
5 1880 flyttat till Malmö sedan flera flyttningar innom Malmö. Se modern. Bruhn, Lars Reinhold* (I3876)
 
6 1880 flyttat till Malmö, sedan flera flyttningar innom Malmö. Se modern. Bruhn, Anna Ida Carolina (I3877)
 
7 1880 flyttat till Malmö, sedan flera flyttningar innom Malmö. Se modern. Bruhn, Carl Edvin* (I3879)
 
8 1882 flyttat till Malmö Carolus II Nr 83 Larsdotter, Elna (I3870)
 
9 1883 flyttat till Malmö Caroli Dufvan XIV. Larsdotter, Elna (I3870)
 
10 1886 flyttat till Malmö Caroli Storken. Larsdotter, Elna (I3870)
 
11 1888 flyttat till Malmö St.Pauli Clara VI. Larsdotter, Elna (I3870)
 
12 1889 flyttat till Malmö St.Pauli Falken V Larsdotter, Elna (I3870)
 
13 1890 flyttat till Malmö Caroli Danzig I.
Bladen i Malmö Caroli Danzig I finns ej. Försökt leta i utflyttning men utan resultat. 
Larsdotter, Elna (I3870)
 
14 1917 bor Åke på Skeppsgosse Komp. Han rymmer från Ärtan i Amsterdam.
Flyttar 26/11 1920 till M5:326. 
Åkesson, Åke (I2966)
 
15 1920 bor Åke på 5:te Matros Komp.
Flyttar 28/3 1922 till Höganäs. 
Åkesson, Åke (I2966)
 
16 1936 såldes Erlandsro till Ture Knutsson från Fjärdingslöv (ättling i gren 8) för 250 000 kr. Det var ännu dåliga tider för jordbruket, men 1938 vände konjunkturen och hade far väntat ett år, hade han fått dubbla priset.  Månsson, Nils (I1878)
 
17 24 juni/7juli. 24 enl gamla ruska stilen och 7 juli enl den nya stilen. Knutsson og. Krjukova, Maria Ignatiewna (I1549)
 
18 900 Minneslunden. Kristensson, Sven Richard* (I8878)
 
19 Adop gm. Mö rrtfs beslut d.5/6-64 Ä 168/-64 av fru Edit Sofia Österberg f. Jönsson f.27.2.1888 fr. Kirseberg No 3:Brage 5.
Adopt.förhåll skall tillämpas enl. nya lagen (Avis fr. Kirseberg d.26.6.1964) 
Rynnemo og. Persson, Ulla-Britt (I2377)
 
20 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Sveinbjörnsson og.Nilsand, Anna Maria Pernilla* (I9608)
 
21 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Persson, Herbert Otto Lennart* (I7774)
 
22 Af Malmö R.R. d.10/6 10 dömd för våld å polisman till straffarbete i sex månader.
........ häktad för våld d. 30/10 15 ..... efter brott mot 7:de budet. Dömd d. 12/11 15 till 6 mån straffarbete af ... R.R: 
Åkesson, Arvid Barthold Kristian (I3858)
 
23 Akutiserad kronisk njurimflammation. Rasmusson, Anders (I3523)
 
24 Alcoholismus. Rasmusson, John Ehrenfrid (I3865)
 
25 Alice Gertrud Nilsson f.Wallenius gifter om sig 3/7 1931 med Erik Ragnar Dahlquist och barnen får då Dahlquist i efternamn. Nilsson og. Wallenius, Alice Gertrud (I6586)
 
26 Amalia flyttar tillsammans med maken Anders Andersson till Amerika och återkommer. Se mera på Anders Andersson. Andersson og. Skånberg, Amalia (I5591)
 
27 Anders Andersson och Amalia Skånberg flyttar till Amerika 25/2 1889. tillsammans med barnen Emma Lovisa, Göthilda Charlotte och Alfred Edvard. Andersson, Anders (I5590)
 
28 Anders Hansson finns i Domme enl 1658 års mantalslängd på ett 1/2 hemman under St. Markie Hansson, Anders (I11)
 
29 Anders Knutson, Andrej Fjodorovitj, som han kallade sig "over there" i Ryssland. Dvs Teodors son, var han nu fick det ifrån. Anders Knutsson var Birgitta Slites morfars far.

 
Knutsson, Anders (I1474)
 
30 Anders köpte in gården. 1963 var gården alltjämt i släktens ägo. Nilsson, åbo Anders (I1948)
 
31 Anders var Lärdr. hos smeden Pehr Ljunggren å Södra Åby Nr.27, mellan åren 1860-1864. Andersson, Anders (I3885)
 
32 Anmälan om faderskap fr. Barnavårdsman i Malmö. den 12/10 1927:
Åke Hugo Holmfrid Lindell född 6/9 1907. Slakteriarbetare fr.Engelholm. 
Rynnemo og. Persson, Ulla-Britt (I2377)
 
33 Anmäldes af barnmorskan Kersti Kronqvist: Byggnadsingenjör Sven Efraim Winslow född 1882 4/6 och h.h. Emmy Erika Josefsson hafva erkänt barnet som sitt och begärt anteckning härav. Winslow, Sven Ewe* Vitalis (I6870)
 
34 Anmält utträde till Met.ep.k. 7/2 1908. Larsson, Ludvig Adolf (I1638)
 
35 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Jonsson og. Hansson Sjödahl, Ann-Christin* Ulla Alice (I5520)
 
36 Anna flyttar tillsammans med systern Maria till Ystads stadsförsamling den 28/5 1896. Almström, Anna Charlotta Elisabet (I6874)
 
37 Anna förblev ogift och vistades som hemmadotter i föräldrarhemmet. Månsson, Anna (I1841)
 
38 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Ditzinger og.Ekman, Anna* Karin Margareta (I789)
 
39 Anna kommer från page 2036 i Ystads stadsförsamling AI:9 bild.381 år 1898.
På Page 2036 står Anna som fosterdotter och att hon är född i Malmö Pauli. 
Almström, Anna Charlotta Elisabet (I6874)
 
40 Anna Persons moder enkan Dorothea Olsson gaf skriftligt samtycke till äktenskapet. Familj F1160
 
41 Anställd hos brodern Erik i S.Sallerup. Landström, Astrid Elvira (I4973)
 
42 Anställd vid Livgardet till häst i Stockholm. Larsson, Nils Erik (I3455)
 
43 Arb. Helmer Henriksson f 8/10 72 Kv.Daniel II har vid lysnings uttagande den 18/11 1910 erkänt barnet som sitt under äktenskapslöfte. Avis fr. Johannes 19/11 10. Ekenstierna og.Henriksson, Lilly* Anna Alfhilda (I8523)
 
44 Arbetade många år på Sparbanken i Anderslöv. Nilsson, Anna* Emilia (I3912)
 
45 Arrenderade Gylle 1, Gylle gård, från 21/3 1931. Bengtsson, Alfred (I7703)
 
46 Asklund. Noreson og.Reiter, Jane* Elisabeth (I3706)
 
47 Attest om födsel och dop från Lasarettspredikanten Gunnar Herrlin. Persson, Malte (I2334)
 
48 av bröstsjuka Jönsdotter, Hanna (I2998)
 
49 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Persson f. Norén, Cinna* Anna (I2984)
 
50 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Persson, Teo* Allan (I6188)
 

      1 2 3 4 5 ... 36» Nästa»